• digital marketing
  • مدیر عامل حرفه ای
  • حسابداری
  • سوپر ویژنی مشاور
درباره گام اندیشه
درباره گام اندیشه

موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تجربه و سابقه چندین ساله در امر آموزش عالی و مهارتی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت جامعه، اقدام به ارائه خدمات آموزشی نموده و همواره جز برترین مؤسسات در این حوزه در کشور بوده است...

بیشتر